Karlstads pastorat

Vi välkomnar Karlstads pastorat som en del av Ett jämställt Värmland med bidraget:

”Vi arbetar med jämställdhetsfrågor inom hela pastoratet, både bland anställda och förtroendevalda, och vi vill belysa och lyfta dessa frågor. Hos oss har Karlstads pastorats kyrkoråd ställt sig bakom att vara en del av Ett jämställt Värmland.”

> Läs mer om Karlstads pastorat.

Kontaktperson: Dan Fredriksson, dan.fredriksson@svenskakyrkan.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.