Karlstads pastorat

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar med jämställdhetsfrågor inom hela pastoratet, både bland anställda och förtroendevalda, och vi vill belysa och lyfta dessa frågor. Hos oss har Karlstads pastorats kyrkoråd ställt sig bakom att vara en del av Ett jämställt Värmland.”

> Mer information om Karlstads pastorat.

Kontaktperson: Dan Fredriksson, dan.fredriksson@svenskakyrkan.se, 054-14 14 11.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.