Karlstads Bostads AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Det övergripande målet för arbetet med jämställdhet och mångfald hos oss på KBAB är – liksom för hela koncernen Karlstads kommun – att våra verksamheter ska tillhöra landets mest jämställda. För att nå detta mål krävs ett kontinuerligt arbete i både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiven och att jämställdhet och mångfald införlivas i beslut, planering, genomförande och uppföljning – det vill säga i allt vi gör. Alla ska känna sig välkomna som både medarbetare och hyresgäster hos oss. Vi arbetar aktivt med dessa frågor genom att exempelvis utbilda våra medarbetare i mångfalds och HBTQ-frågor, arrangerar tema-caféer för våra hyresgäster och självklart går vi med i Karlstad Pride under banderollen ”vi älskar alla våra hyresgäster”.”

> Mer information om Karlstads Bostads AB.

Kontaktperson: Johanna Skogman, johanna.skogman@karlstad.se, 054-540 76 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.