Karlstad Lokalavdelning av Personskadeförbundet RTP

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Förenta Nationerna, FN, har bestämt att det ska finnas bestämmelser om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är lika mycket värda och att män och kvinnor har samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna säger att alla är födda fria och att ingen människa ska bli diskriminerad. Att bli diskriminerad betyder att bli orättvist behandlad. De länder som sagt ja till de mänskliga rättigheterna måste också se till att kvinnor och män har lika rättigheter när det gäller ekonomi, kultur, politik, och när det gäller hur vi kan leva våra liv. Ändå blir kvinnor ofta diskriminerade. Därför har FN också gjort en konvention om att det ska bli slut på diskrimineringen av kvinnor. Den kallas för Kvinnokonventionen. Det finns 30 bestämmelser i konventionen. 16 bestämmelser handlar om vad länderna ska göra, till exempel bestämma om lagar. Länderna som sagt ja till Kvinnokonventionen har bestämt sig för att göra allt som behövs för att få slut på diskrimineringen. Några få länder har inte sagt ja till bestämmelserna. Många andra länder har inte sagt ja till en del av bestämmelserna. Sveriges regering sa ja till Kvinnokonventionen år 1980. Det betyder att vår regering har bestämt att få slut på all diskriminering mot flickor och kvinnor. Det finns också en handlingsplan för Kvinnokonventionen. Handlingsplanen kom länderna överens om i Peking år 1995. Den talar om vad som behöver hända för att bestämmelserna ska bli verklighet. (Sveriges Kvinnolobby)”

> Mer information om Karlstad Lokalavdelning av Personskadeförbundet RTP.

Kontaktperson: Anki Hörnlund, karlstad@rtp.se, 070-655 64 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.