Iris Hadar AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Iris Hadar AB finns på en mängd orter i hela Sverige, men har i Värmland kontor i Karlstad, Säffle och Torsby. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, myndigheter och privata företag i olika insatser som syftar till att stötta och stärka individer, som är i behov av extra stöd, i och inför utbildning och anställning. Detta genomförs via kartläggning och därefter individuellt stöd i form av till exempel personligt stöd, anpassning av arbets- eller studieplats och kompensation av funktionsnedsättningen.

Iris Hadars vision är följande:

Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Vi är språngbrädan från utanförskap till egen försörjning.

Vårt bidrag till visionen Ett jämställt Värmland är att vi i vårt arbete strävar mot att alla, oavsett bakgrund och eventuella funktionsnedsättningar, ska ha samma värde och ges samma möjligheter och chanser att lyckas i studie- arbets- och vardagsliv.”

> Mer information om Iris Hadar.

Kontaktperson: Isabella Helldin, isabella.helldin@iris.se, 08-39 92 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.