Individ & Företagstjänst i Karlstad AB

Vi välkomnar Individ & Företagstjänst i Karlstad AB som en del av Ett jämställt Värmland. Såhär beskriver de sitt bidrag i arbetet:

”Individ & Företagstjänst är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Företaget är godkänt av staten för att leverera tjänster inom uppdraget Stöd och Matchning där arbetssökande kvinnor och män 19-64 år bosatta i Sverige får ett handfast stöd att komma in i arbetslivet. I vårt arbete med deltagarna ingår också vissa teoretiska moment, seminarier, där vi bl a samtalar om jämställdhet generellt men med särskilt fokus på arbetslivet eftersom det är vårt arbetsområde. Vi utgår då från Länsstyrelsen i Värmland folder ”På tal om kvinnor och män” som presenterar fakta om jämställdheten i Värmland inom många områden i livet och diskuterar materialet i grupper om 10-15 deltagare. Då ges utrymme för frågor, personliga värderingar och synpunkter från deltagarnas sida som vi diskuterar tillsammans med utgångspunkt från informationen i foldern. Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet är en viktig del av vår värdegrund på Individ & Företagstjänst och vi värdesätter därför samtalen i ämnet med både våra deltagare och med arbetsgivare. Vi upptäcker ofta att värderingar kring traditionella könsroller styr både den enskildes val och arbetsgivarnas urval i samband med ansökan och rekrytering. Individ & Företagstjänst vill medverka till att fler människor kommer in på arbetsmarknaden utifrån kompetens och personlig talang och inte efter kön.”

> Läs mer om Individ & Företagstjänst i Karlstad AB.

Kontaktperson: Ewa-Lena Hagman, verksamhetsansvarig/handledare, ewa-lena@individochforetagstjanst.se, 070-782 97 62.