Individ & Företagstjänst i Karlstad AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Individ & Företagstjänst är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Företaget är godkänt av staten för att leverera tjänster inom uppdraget Stöd och Matchning där arbetssökande kvinnor och män 19-64 år bosatta i Sverige får ett handfast stöd att komma in i arbetslivet. I vårt arbete med deltagarna ingår också vissa teoretiska moment, seminarier, där vi bland annat samtalar om jämställdhet generellt men med särskilt fokus på arbetslivet eftersom det är vårt arbetsområde. Vi utgår då från Länsstyrelsen i Värmland folder ”På tal om kvinnor och män” som presenterar fakta om jämställdheten i Värmland inom många områden i livet och diskuterar materialet i grupper om 10-15 deltagare. Då ges utrymme för frågor, personliga värderingar och synpunkter från deltagarnas sida som vi diskuterar tillsammans med utgångspunkt från informationen i foldern. Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet är en viktig del av vår värdegrund på Individ & Företagstjänst och vi värdesätter därför samtalen i ämnet med både våra deltagare och med arbetsgivare. Vi upptäcker ofta att värderingar kring traditionella könsroller styr både den enskildes val och arbetsgivarnas urval i samband med ansökan och rekrytering. Individ & Företagstjänst vill medverka till att fler människor kommer in på arbetsmarknaden utifrån kompetens och personlig talang och inte efter kön.”