Ideella Föreningen Rackstadmuseet

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Rackstadmuseet arbetar för att vara en jämställd plats för anställda, för våra besökare och för hur vi förmedlar vår historia genom konsten. Det är en självklarhet att anställda ska värderas utifrån kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Ord som mångfald, kreativitet, nyskapande, öppenhet och empati är med oss i allt vi gör – vilket vi menar leder till en tillåtande, välkomnande och trygg plats för alla i samhället oavsett förkunskaper och förutsättning. Vi arbetar aktivt för att öka kvinnlig representation i våra samlingar. I vår programverksamhet, volontärverksamhet och styrelse eftersträvar vi en jämlik representation av män och kvinnor.”

> Mer information om Ideella Föreningen Rackstadmuseet.

Kontaktperson: Anneli Strömberg, anneli@rackstadmuseet.se, 0570-809 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.