Hammarö Basket

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi jobbar med att alla i vår förening ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Alla är precis lika viktiga. Att jobba med jämställdhet är något att betona då föreningslivet kan ha en stor betydelse för speciellt barn. Många kan uppleva idrotten som en fristad från annat (hemmet, skola och dyl.) därför är det viktigt att då ta hand om- och lyfta alla barns lika värde.

Och som våra stadgar lyder:
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att;
– den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
– alla som vill, oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
– den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
– de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
– den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Vi i Hammarö Basket önskar ett samarbete för att kunna utveckla vår kunskap kring ett arbete med jämställdhet.”

> Mer information om Hammarö Basket.

Kontaktperson: Daniel Mattsson, Daniel@hammarobasket.se, 072-51 274 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.