Hällekils Gård AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Hällekils Gård gör vi ingen skillnad på om man är kvinna eller man, tjej eller kille eller Sis-person. Vi ser personen för de egenskaper och kompetenser den besitter och detta avspeglar sig i både bemanning och lönesättning. Vi gör ingen skillnad på vilket kön personen har i vår lönesättning eller personens löneutveckling. Vi har i dag en ojämn könsfördelning där vi har fler män än kvinnor som arbetar i det dagliga behandlingsarbetet, vilket är till motsats från övrig vård- och omsorg ganska unikt, då yrkesgruppen är övervägande kvinnodominerande nationellt. Vi strävar ständigt efter att få en jämn könsfördelning på arbetsplatsen och söker med ljus och lykta efter rätt person som passar in i vår kompetensprofil och är kvinna. Som arbetsgivare så uppmuntrar vi att kvinnor och män tar lika stort ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt tar ut sina föräldradagar. På Hällekils Gård, som är ett hem för ungdomar med missbruksproblematik så ingår alla förekommande hushållsuppgifter som förekommer i ett hem. Vi tycker att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”

> Mer information om Hällekils Gård.

Kontaktperson: Andreas Johansson, info@hallekilsgard.se, 0704-58 82 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.