Hagfors kommun

Varmt välkomna säger vi till Hagfors kommun som har anslutit sig till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Under åren 2013-2014 ingick vi i ett projekt ”Värdegrund i nutid” där syftet var att öka förståelsen för att människor är olika och att vi ska behandla och bemöta alla människor på samma goda villkor, helt oberoende av kön, etnicitet och sexuell läggning. Projektet mynnade ut i bland annat en övergripande etikpolicy.

I nuläget arbetar vi med jämställdhetsfrågor utifrån resultatet i medarbetarundersökningen, där vi specifikt valt en jämställdhetsfråga att arbeta vidare med i respektive arbetsgrupp. Vi har även en kommande ny rutin för hur chefer på bästa sätt kan hålla kontakten med föräldralediga. Hagfors kommun har nyligen startat verksamhet för barnomsorg på kvällstid.

Hagfors kommun är kommunens största arbetsgivare och redan vid arbetet med kravprofil inför en rekrytering tas hänsyn till jämställdhetsaspekten. Vid annonsering uppmanar vi det underrepresenterade könet att söka tjänsten. Vi har även ett pågående heltidsprojekt i kommunen där de medarbetare som önskat, fått heltid senast den 1 april 2016.”

> Läs mer om Hagfors kommun.

Kontaktperson: Helena Modahl-Sjöö, personalsekreterare Hagfors kommun, helena.sjoo@hagfors.se, 0563-185 24.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *