Hagfors kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Sedan 2014 har kommunen ett projekt som bidrar till trygga anställningar och ökad sysselsättningsgrad, det så kallade heltidsprojektet. Våra styrdokument arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy, aktiva åtgärder mot diskriminering, policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och riktlinjer för hot och våld sätter ramarna för vårt jämställdhetsarbete.

Varje år mäter vi upplevelsen av arbetsmiljön via vår medarbetarenkät, där jämställdhetsfrågor ingår. Varje arbetsgrupp har till uppgift att välja ut tre frågeställningar att arbeta vidare med under året. Chefer ställer även frågor om hot och våld till medarbetare i de årliga resultat- och utvecklingssamtalen. En lönekartläggning genomförs varje år för att motverka osakliga löneskillnader mellan kön och yrkeskategorier.

För att underlätta livspusslet för våra medarbetare finns möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till extra lediga dagar samt att omvandla en semesterdag till semestertimmar. Kommunen erbjuder även barnomsorg på kvällstid.”

> Mer information om Hagfors kommun.

Kontaktperson: Helena Sjöö, helena.sjoo@hagfors.se, 0563-185 24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.