Guldjobbet AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För oss handlar jämställdhet framförallt om genus, etnicitet, ålder och kultur. Vi gör så gott vi kan för att låta jämställdhetsarbetet vara en del av verksamheten. En stor fråga som vi jobbar med idag är ledighet vid helgdagar. För oss är frågan stor, då vi har människor som firar andra helgdagar än de traditionella. Vi tittat på om det är möjligt att samla ihop ett års helgdagsledighet och använda summan av dagar till att vara ledig under de helgdagar som betyder mest för var och en.”

Mer information om Guldjobbet AB.

Kontaktperson: Tony Nilsson, tony@guldjobbet.se, 073-515 35 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.