FS Utbildningar

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Vi försöker i alla sammanhang påpeka och belysa gammalmodig jargong och ”påställa”. Vi tror att alla har en styrka och viktig funktion oavsett kön, religion, ålder eller sexuell identitet.”

> Mer information om FS Utbildningar.

Kontaktperson: Emil Fransson, emil@fsutbildningar.se, 070-301 71 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.