Friskis&Svettis Karlstad

Vi är glada över att kunna välkomna Friskis&Svettis Karlstad som en del av Ett jämställt Värmland. De beskriver sitt bidrag så här:

”Lustfylld träning av hög kvalitet för alla är Friskis verksamhetsidé. Jämställdhet är en viktig del av Friskis värdegrund, vi är en samhällsbyggare och gillar att ha och ta ansvar. Vi kommer fortsätta att arbeta med den policy vi har som reglerar hur vi jobbar med jämställdhet och målet är att det arbetet ska genomsyra hela vår verksamhet. Friskis är för alla!”

> Läs jämlikhetspolicy och handlingsplan för jämlikhetsarbetet för Friskis&Svettis Karlstad.

Kontaktperson: Mikael Eriksson, mikael@karlstad.friskissvettis.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.