ForshagaAkademin AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som gymnasieskola bidrar vi med en värdegrund där jämställdhet ur alla perspektiv är viktig. Vi ger alla likvärdiga förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förhållanden och funktionshinder samt lägga grunden till ett jämlikt synsätt. Detta gäller såväl elever som personal på ForshagaAkademin.”

> Mer information om ForshagaAkademin.

Kontaktperson: Per Johansson, per.johansson@forshagaakademin.se, 010-15 16 221.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.