Föreningen FRISK

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”FRISK är vår kamratförening där alla som arbetar på Länsstyrelsen Värmland automatiskt är medlemmar. Vi planerar, anordnar och sponsrar olika aktiviteter som vi gör tillsammans. Vid all kommunikation och alla arrangemang tänker vi jämställdhet och mångfald – att erbjuda en bredd av aktiviteter allt från skytte till bokcirkel.”

> Mer information om Länsstyrelsen Värmland.

Kontaktperson: Wenxuan Zhang, wenxuan.zhang@lansstyrelsen.se, 073-09 60 764.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.