Föreningen FRISK

Vi välkomnar Föreningen FRISK till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”FRISK är vår kamratförening där alla som arbetar på Länsstyrelsen Värmland automatiskt är medlemmar. Vi planerar, anordnar och sponsrar olika aktiviteter som vi gör tillsammans. Vid all kommunikation och alla arrangemang tänker vi jämställdhet och mångfald – att erbjuda en bredd av aktiviteter allt från skytte till bokcirkel.”

> Läs mer om Föreningen FRISK

Kontaktperson: Josefin Larnemark, 010-224 73 83, josefin.larnemark@lansstyrelsen.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.