Föräldrastödet i Värmland

Vi välkomnar Föräldrastödet i Värmland till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi som driver Föräldrastödet i Värmland vet hur viktigt det är med ett bra stöd under graviditeten, inför och under förlossningen samt i föräldrarollen. Med studiecirklar, träffar, föreläsningar, aktiviteter m.m vill vi vara med och främja en god utveckling i föräldraskapet samt stimulera till genuina möten oss föräldrar emellan. Föräldrastödet är till för ALLA föräldrar och vår vision är att vara en naturlig mötesplats för föräldrar i länet.”

> Läs mer om Föräldrastödet i Värmland.

Kontaktperson: Linda Häggkvist, linda@foraldrastodet.se, 070-313 29 33.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.