Föräldrastödet i Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Värmland Föreningens syfte är att föräldrar i vårt samhälle skall få information, stöd och utbildning för att stärka sitt föräldraskap. Vi sätter fokus på de sociala och känslomässiga behoven i föräldrarollen. Målet är att skapa bra förutsättningar för en trygg och stabil föräldraroll på lika villkor för alla föräldrar. Detta för att skapa större chanser till ökad folkhälsa. Vår vision är att minska klyftan och skapa möten mellan olika kulturer och samhällsklasser. Detta för att öka folkhälsan samt respekten och förståelsen för alla människor i samhället. På så sätt öka inkludering, integrering samt öka jämställdheten.”

> Mer information om Föräldrastödet i Värmland.

Kontaktperson: Anna von Wachenfeldt, annavonwachenfeldt@icloud.com, 070-313 29 33.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.