Fjällsäter kulturgård

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi är ett litet familjeföretag så att båda två är lika delaktiga, både på beslutsnivå och i arbetet, är ett måste. Företag har även jämvikt mellan så kallade feminina och maskulina värderingar i de tjänster som vi erbjuder. Där vi lägger lika mycket tonvikt på hårda/faktiska/praktiska kunskaper och genomförande som vid mjukare/mer estetiska/inkännande kunskaper. Alla sidor behövs för att få en fungerande och tilltalande helhet.”

> Mer information om Fjällsäter kulturgård.

Kontaktperson: Sofia Martinell-Funch, compost@fjallsater.net, 0554-230 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.