Fjällsäter kulturgård

Vi hälsar Fjällsäter kulturgård välkommen som en del av Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi är ett litet familjeföretag så att båda två är lika delaktiga, både på beslutsnivå och i arbetet, är ett måste. Företag har även jämvikt mellan så kallade feminina och maskulina värderingar i de tjänster som vi erbjuder. Där vi lägger lika mycket tonvikt på hårda/faktiska/praktiska kunskaper och genomförande som vid mjukare/mer estetiska/inkännande kunskaper. Alla sidor behövs för att få en fungerande och tilltalande helhet.”

> Läs mer om Fjällsäter kulturgård.

Kontaktperson: Sofia Martinell-Funch, compost@fjallsater.net, 0554-230 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.