Everstyle AB

Varmt välkomna hälsar vi Everstyle AB som har anslutit sig till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Jämställdhet borde vara en självklarhet, men vi är långt ifrån där än. Genom att jobba för jämställdhet på alla plan i organisationen, skapar vi bättre resultat – såväl ekonomiskt som i vårt produktionsflöde. Jämställdhet handlar i grund och botten om rättvisa och demokrati. Jämställdhet handlar inte bara om rättvisa, det är också bra för affärerna!”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Bibbi Evermark, grundare Everstyle AB, info@everstyle.se, 054-10 07 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.