Everstyle AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jämställdhet borde vara en självklarhet, men vi är långt ifrån där än. Genom att jobba för jämställdhet på alla plan i organisationen, skapar vi bättre resultat – såväl ekonomiskt som i vårt produktionsflöde. Jämställdhet handlar i grund och botten om rättvisa och demokrati. Jämställdhet handlar inte bara om rättvisa, det är också bra för affärerna!”

> Mer information om Everstyle.

Kontaktperson: Bibbi Evermark, info@everstyle.se, 054-10 07 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.