Equienne

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som verksam massageterapeut är det viktigt att behandla alla patienter lika. Vårt bemötande och beredvillighet att hjälpa varje individ måste grundas i en självklar tro på rättighet till lika värde. Equienne har i mer än tjugo års tid välkomnat alla med behov av hjälp och arbetar än idag med samma övertygelse. Även i form av utbildningslärare/instruktör, i de kurser företaget erbjuder, välkomnas och uppmuntras en mix av könen. Det inte bara ökar dynamiken i gruppen utan gynnar även inlärningen. I min andra roll som författarinna upplever jag, och agerar på, ett behov av att, så grundligt och ingående som möjligt, gestalta och framhålla alla människors värden. Detta självklart oavsett om texterna/böckerna är riktade till kollegor – som yrkeslitteratur – eller privatpersoner – som noveller och romaner. Också allas våra tillkortakommanden liksom fördelar är viktiga att de beskrivs så naturligt som möjligt, för att öka insikterna om våra likheter, men också de olikheter som i slutändan är grunden för att kunna agera bredvid varandra, tillsammans.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.