Elsäkerhetsverket

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Energisektorn, som består av en rad verksamheter inom olika branscher, lider fortfarande av en stor obalans när det gäller kvinnor och män, i synnerhet när det gäller tekniska yrken. Det innebär dels att rekryteringsbasen för kompetenta medarbetare är begränsad, men också att många tjejer och kvinnor inte uppfattar verksamhet inom energiteknik som attraktivt. Elsäkerhetsverket strävar efter att nå en jämnare könsfördelning och utökad etnisk och kulturell mångfald bland de anställda. Vi har lika många kvinnor och män i vår ledningsgrupp vid Elsäkerhetsverket och sedan 2008 har två av tre generaldirektörer varit kvinnor. Men när det gäller inspektörer har vi en övervikt av män och det behöver vi naturligtvis tänka på när vi rekryterar.

Vi har startat ett nätverk och arbetar tillsammans med andra myndigheter och med branschorganisationer inom energisektorn för att kunna bidra till en större förändring. Attityder och konservativa strukturer behöver ifrågasättas för att vi ska få fler kvinnor i utbildningar, företag och myndigheter. Nätverket verkar för att bidra till långsiktigt bestående förändringar där möjligheterna för både kvinnor och män är likvärdiga. Vi vill minska barriärer i hela samhället: i utbildningssystemet, i arbetslivet, i attityder hos ungdomar, kunder och omgivning samt i myndigheters regler och verksamhet och bidra till att positiva exempel lyfts fram.

Som myndighet behöver vi visa att omväxlande och kreativa yrken finns inom energiområdet, med arbetsvillkor som är bra för både kvinnor och män. Vi har bland annat spridit information om jämställdheten i Energibranschen utifrån Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2015.”

> Mer information om Elsäkerhetsverket.

Kontaktperson: Klara Wallteng, Klara.Wallteng@Elsakerhetsverket.se, 010-168 05 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.