Eda kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi tänker till i jämställdhetsfrågorna för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Eda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald.”

> Mer information om Eda kommun.

Kontaktperson: Lina Olsson, lina.olsson@eda.se, 070-210 87 52.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.