Ditt Ledarskap i Karlstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Skrev just in visionen ”Ett jämställt Värmland” som exempel på visioner i mitt utbildningsmaterial. I allt mitt utbildningsmaterial pratar och skriver jag om ledaren som ”hon” för att luckra upp gamla föreställningar om att chefen är en han. Bildmaterialet är 50/50. Jag tar själv plats som kvinna och konsult i en bransch där fler är män. Mina samarbetspartners är hälften kvinnor och hälften män.”

> Mer information om Ditt Ledarskap i Karlstad.

Kontaktperson: Erica Karnbrink, erica@dittledarskap.se, 070-667 21 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.