Creare Omsorg

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Creare Omsorg  arbetar  strukturerat och aktivt med jämlikhets- jämställdhets- och värdegrundsfrågor och samtal sker regelbundet om vilket arbetsklimat vi vill ska råda på arbetsplatsen.

Jämställdhetsarbetet är oerhört viktigt och berör både ledning, personal, placerade individer och placerade individers nätverk, vi arbetar på olika nivåer för att kvalitetssäkra en god psykosocial arbetsmiljö och en god fungerande vård och omsorg för våra placerade individer i våra verksamheter.

Vi tycker att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”’

> Mer information om Creare Omsorg.

Kontaktperson: Andreas Johansson, andreas@creareomsorg.se, 010-303 14 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.