Creare Omsorg

Vi välkomnar Creare Omsorg med följande bidrag:

”Creare Omsorg  arbetar  strukturerat och aktivt med jämlikhets- jämställdhets- och värdegrundsfrågor och samtal sker regelbundet om vilket arbetsklimat vi vill ska råda på arbetsplatsen.

Jämställdhetsarbetet är oerhört viktigt och berör både ledning, personal, placerade individer och placerade individers nätverk, vi arbetar på olika nivåer för att kvalitetssäkra en god psykosocial arbetsmiljö och en god fungerande vård och omsorg för våra placerade individer i våra verksamheter.

Vi tycker att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”’

Kontaktperson: Andreas Johansson <andreas@creareomsorg.se>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.