COWI AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”COWI är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Våra uppdragsgivare ska känna trygghet med COWI , vi ska även i framtiden kunna leverera det som efterfrågas. Därav har vi skapat långsiktiga målsättningar dels med våra kunder och dels med personalen. Vi uppnår detta bland annat genom att vår personal känner trygghet både i sin roll som medarbetare och i kombination med sitt familjeliv. Förutsättningar för långsiktigheten speglas tydligt i vårt ägandeskap som delvis är en stiftelse och delvis personalägt. Dessutom strävar vi efter att våra medarbetare ska spegla vår omgivning i samhället där vår jämställdhetspolicy starkt bidrar till detta.”

> Mer information om COWI AB.

Kontaktperson: Jennica Lindén, jeiv@cowi.com, 010-850 24 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.