Communicare

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Genom att med enkla metoder ha ett genusperspektiv på allt arbete vi gör. För oss handlar jämställdhet om demokrati. Vi har i alla våra projekt under förprojektering, genomförande och avslutande ett stort fokus på jämställdhet men också att på ett medvetet, lättsamt och strukturerat sätt sprida den kunskap och information som projektet upparbetar inom området. Vi vill vara bland dom ledande i arbetet med genus/jämställdhet/mångfald i Värmland inom fem år.

Konkret kommer bidraget från oss att vara att dela med oss av enkla metoder för att göra jämställdhetsarbetet enkelt att integrera i arbetsvardagen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.