ByggDialog AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Byggbranschen är traditionellt sett en mansdominerad bransch, därför är det för oss som byggföretag extra viktigt att arbeta med och belysa jämställdhetsfrågor. Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och innebär att kvinnor och män ska behandlas lika i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll. Genom ett aktivt jämställdhetsarbete inom vår egen organisation är vi med och bidrar till att förändra byggbranschen i stort. Det innebär att vi bland annat arbetar för att sprida en jämställd företagskultur där män och kvinnor har lika lön för likvärdiga arbetsinsatser samt lika möjligheter till kompetensutveckling och karriärsutveckling. För oss är det också en självklarhet att både kvinnor och män ges möjlighet att kombinera arbetsliv med föräldraskap. Vårt jämställdhetsperspektiv finns också med i rekryteringsprocessen, där vår strävan är fler kvinnliga medarbetare och chefer.”

> Mer information om ByggDialog.

Kontaktperson: Lena-Kajsa Höglind, lena-kajsa.hoglind@byggdialog.se, 070-753 88 04.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.