Brottsofferjouren Värmland

Vi hälsar Brottsofferjouren Värmland välkomna till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjourens ändamål är att erbjuda och ge medmänskligt stöd, information och praktiskt hjälp till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Brottsofferjourens vision för samhällets brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott ska få ett likvärdigt stöd.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Asal Narimani, samordnare Brottsofferjouren Värmland, info@varmland.boj.se, 054-18 28 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.