Brottsofferjouren Östra Värmland

Vi är glada över att kunna välkomna Brottsofferjouren Östra Värmland till Ett jämställt Värmland. De beskriver sitt bidrag så här:

”Brottsofferjouren Östra Värmland verkar brottsofferstödjande och brottsförebyggande. Vi vill ha ett jämställt samhälle utan våld. Vi menar att alla har rätt till trygghet vare sig det är i offentliga miljöer eller hemma. En majoritet av våldet i världen utövas av män, ett våld som både kvinnor och män utsätts för. Synen på jämställdhet och mäns våldsutövande hänger ihop och ökad jämställdhet verkar brottsförebyggande vilket gynnar alla. Vi bidrar genom att se till att de som utsätts av symtom på att vi inte lever i ett jämställt samhälle (mäns våld) får det stöd som de har rätt till. Vi bidrar genom att verkar för att detta stöd alltid ska finnas. Vi bidrar genom att driva rättighetsfrågor för våra målgrupper.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Petra Lindroos Jonasson, joursamordnare Brottsofferjouren Östra Värmland, info@o-varmland.boj.se, 0550-122 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.