Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC)

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. BFC ansluter sig till Ett jämställt Värmland med bidraget att arbeta för en fortsatt spridning av kunskap om maskulinitet och våld samt med kunskap om och arbete med våldspreventiva insatser såsom Huskurage.”

Kontaktperson: Beatrice Högå, beatrice.hoga@bfciv.se, 072-250 28 97.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.