BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk

Vi kan stolt meddela att BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk har anslutit sig och blivit en del av Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”Genom ett aktivt arbete med jämställdhet och annan mångfald internt får vi många ambassadörer för jämställdhetsarbete i Värmland. Vi bidrar också genom deltagande vid aktiviteter runt jämställdhet i regionen där vi kan utbyta erfarenheter och goda exempel med andra. För oss är arbete med jämställdhet och mångfald en förutsättning för att klara våra utmaningar för framtiden. Vi behöver människor med olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv och ta tillvara nya idéer och åsikter från medarbetare. Erfarenhetsutbyte runt rekrytering, kompetensutveckling och arbete med attityder och normer är exempel på områden där vi kan dra nytta av varandra som en del av Ett jämställt Värmland.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Eva Söfting, teknikchef BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, eva.softing@billerudkorsnas.com, 0555-41064.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.