Attention Karlstad – Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Attention sprider kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ASD (autismspektra), Tourettes syndrom mm) och vi vill underlätta tillvaron och öka förståelsen för våra medlemmar. Vi ställer också krav på politiker och andra ansvariga i kommuner och landsting. Vi påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället. Värmland ska vara till för alla. Vår förening är utbildad i Trygg förening för alla. Under en tre års period ska alla medlemmar kunna få information om diskriminering, mobbning och kränkande behandling.”

> Mer information om Attention Karlstad – Värmland.

Kontaktperson: Elisabeth Odalen Bjord, elizabeth@attentionvarmland.se, 0552-101 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.