Attention Karlstad – Värmland

Vi välkomnar Attention Karlstad – Värmland till Ett jämställt Värmland. De beskriver sitt bidrag så här:

”Attention sprider kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ASD (autismspektra), Tourettes syndrom mm) och vi vill underlätta tillvaron och öka förståelsen för våra medlemmar. Vi ställer också krav på politiker och andra ansvariga i kommuner och landsting. Vi påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället. Värmland ska vara till för alla. Vår förening är utbildad i Trygg förening för alla. Under en tre års period ska alla medlemmar kunna få information om diskriminering, mobbning och kränkande behandling.”

> Läs mer om Attention Karlstad – Värmland.

Kontaktperson: Elisabeth Odalen Bjord, vice ordförande Attention Karlstad – Värmland, elizabeth@attentionvarmland.se,  0708-470367.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.