Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar aktivt för att vår målgrupp ska kunna leva ett jämställt liv då de ofta glöms bort av beslutsfattare. Vi arbetar för att få en så jämn fördelning mellan könen i styrelser som möjligt, och deltar i utbildning om Barnkonventionen för att barnen ska komma till tals.”

Kontaktperson: Sofia Lagerkvist, mellansverige@astmaoallergiforening.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.