Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige

Vi välkomnar Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige med följande bidrag:

”Vi arbetar aktivt för att vår målgrupp ska kunna leva ett jämställt liv då de ofta glöms bort av beslutsfattare. Vi arbetar för att få en så jämn fördelning mellan könen i styrelser som möjligt, och deltar i utbildning om Barnkonventionen för att barnen ska komma till tals.”

Kontaktperson: Sofia Lagerkvist <mellansverige@astmaoallergiforening.se>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.