Arvika kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Arvika kommuns vision ”Arvika – en attraktivare kommun” beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. En av strategierna för att nå målet med att bli en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet är att vi ser möjligheter med mångfald. Arvika kommun ska arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald. Detta gör vi bland annat genom att arbeta för att:

  • andelen långtidsfriska ska öka och sjukskrivningsnivån ska minska, för samtliga medarbetare och för kvinnor i synnerhet.
  • föräldralediga medarbetare ska följa löneutvecklingen jämfört med övriga medarbetare.
  • Arvika kommun fördömer och tar avstånd från alla former av trakasserier. Ingen får utsättas för trakasserier som kränker den personliga integriteten i arbetet. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt.
  • handlingsplan vid kränkande särbehandling tas upp i de årligen återkommande arbetsmiljöutbildningarna som riktas till nya chefer och skyddsombud samt årligen på APT.
  • öka kunskapen om jämställdhet och mångfald och öka förståelsen för olikheter i arbetsgrupper.
  • främja en jämnare könsfördelning inom kommunens alla verksamheter samt verka för att de med underrepresenterat kön stannar kvar i verksamheterna.
  • se över de strukturella förutsättningarna för ett jämställt arbetsliv.”

> Mer information om Arvika kommun.

Kontaktperson: Anneli Karlsson, anneli.karlsson@arvika.se, 0570-817 25.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.