Annica Tolléns Företagsservice AB

Vi välkomnar Annica Tolléns Företagsservice AB till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi arbetar aktivt med våra värdegrundsfrågor vi vill ska råda på vår arbetsplats där jämställdhet är en del av detta och berör både kunder, samarbetspartners och våra nätverk. Vi har en öppen arbetskultur som bygger på Mod, Omtanke, Resultat och Passion. Genom ett högt engagemang och mycket glädje har vi dessutom kul på jobbet, varje dag. På så vis blir arbetet både roligare och effektivare. Vi arbetar på olika nivåer för att kvalitetssäkra en sådan kultur.”

> Läs mer om Annica Tolléns Företagsservice AB

Kontaktperson: Annica Tollén, grundare Annica Tolléns Företagsservice AB, info@foretags-service.se, 070-303 01 02.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.