Alsters herrgård

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Genom att både internt och externt arbeta för en mångfacetterad och jämlik arbetsplats och besöksmål där alla är välkomna och allas röster hörs. Genom att fortsätta förmedla Frödings ord om samhällets orättvisor och olika levnadsvillkor, lika aktuella nu som då.”

> Mer information om Alsters herrgård.

Kontaktperson: Per-Olov Byh, per-olov.byh@karlstad.se, 054-540 24 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.