Alla Kvinnors Hus, Karlstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Ett av Sveriges jämställdhetsmål är att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vi arbetar för ett jämställt Värmland genom att stödja och hjälpa kvinnor och tjejer som utsatts för våld och genom informationsspridning om mäns våld mot kvinnor. Vår vision är att våld mot kvinnor, tjejer och barn skall upphöra och att vår verksamhet inte längre behövs.”

> Mer information om Alla Kvinnors Hus.

Kontaktperson: Helena Nässlander, styrelsen@akhkarlstad.se, 054-18 30 34.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.