Gullström & co

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Aktivitetsbyrån ser vi bara människor. Oavsett vem vi möter och vilken bakgrund, hudfärg eller kön denne har. Hos oss är mångfald, jämlikhet och schyst bemötande av människor en självklarhet på arbetsplatsen och i förhållande till våra alla våra kunder. Som PR-byrå är vi högst medvetna om att vi har ett ansvar för vad som kommuniceras och hur det kommuniceras. Detta ansvar tar vi på allvar i all vår verksamhet oavsett om det handlar om film, ljud, bild eller text. Vi jobbar alltid och i all kommunikation för våra kunder med ett öppet, inkluderande och tillåtande synsätt. I det dagliga arbetet lyfter vi medvetet jämställdhetsaspekten i varje enskilt uppdrag vi genomför.”

> Mer information om Gullström & co.

Kontaktperson: Anna Gullström, anna@gullstrom.se, 054-444 07 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.