Agera Värmland

Vi välkomnar Agera Värmland till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Agera Värmland ansluter sig till Ett jämställt Värmland med vårt arbete för ett Värmland fritt från diskriminering. Vi driver en antidiskrimineringsbyrå med uppdrag att utbilda och förebygga diskriminering utifrån diskrimineringslagens sju grunder, däribland kön. Vi sprider kunskap om normer som riskerar leda till diskriminering, utbildar om krav på förebyggande arbete mot diskriminering och ger kostnadsfri rådgivning till enskilda som upplever sig diskriminerade. Genom det är vår förhoppning att diskriminering på grund av kön minskar i Värmland och att fler som är utsatta får råd, hjälp och förhoppningsvis upprättelse.”

> Läs mer om Agera Värmland

Kontaktperson: Per Hydén, per@ageravarmland.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.