Agera Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Agera Värmland ansluter sig till Ett jämställt Värmland med vårt arbete för ett Värmland fritt från diskriminering. Vi driver en antidiskrimineringsbyrå med uppdrag att utbilda och förebygga diskriminering utifrån diskrimineringslagens sju grunder, däribland kön. Vi sprider kunskap om normer som riskerar leda till diskriminering, utbildar om krav på förebyggande arbete mot diskriminering och ger kostnadsfri rådgivning till enskilda som upplever sig diskriminerade. Genom det är vår förhoppning att diskriminering på grund av kön minskar i Värmland och att fler som är utsatta får råd, hjälp och förhoppningsvis upprättelse.”

> Mer information om Agera Värmland.

Kontaktperson: Per Hydén, per@ageravarmland.se, 072-250 28 97.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.