Advant Produktionsbyrå

Vi välkomnar även Advant Produktionsbyrå till Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”Vi arbetar regelbundet med dessa frågor. Som ett exempel så har vi haft workshops kring ämnet på byrån och arbetar med Region Värmlands handbok ”Schyst!” som en del av vår arbetsmodell. Vi ställer även krav på våra underleverantörer att vara insatta i ämnet och arbeta utifrån detta perspektiv.”

> Läs mer om Advant Produktionsbyrå.

Kontaktperson: Linda Jonsson, delägare, linda@advant.se, 076-145 18 11.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.