Admia AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi försöker tänka jämställdhet när vi rekryterar. I vår bransch är det majoritet av kvinnor så vi har medvetet försökt hitta män när vi gjort våra senaste rekryteringar. Vi har 60% kvinnor i styrelsen och en kvinnlig ordförande.”

> Mer information om Admia.

Kontaktperson: Jan Thunberg, jan.thunberg@admia.se, 070-308 38 52.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.