Konferenser om maskulinitet och jämställdhet

Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till? Det är några av de frågor som SKL lyfter under en serie konferenser i höst:

  • 26 oktober i Göteborg
  • 1 november i Malmö
  • 9 november i Umeå
  • 6 december i Stockholm

Inbjudan konferenser Maskulinitet och jämställdhet (inklusive anmälan PDF)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.