Genus som verktyg 23 november

Från det att vi är barn har vi normer att förhålla oss till utifrån vårt kön. Dessa normer skapar olika förväntningar, förutsättningar och möjligheter beroende på om vi är född som flicka eller pojke. Dessa normer skapar begränsningar för hur vi som barn kan vara den vi vill vara, bli inkluderade och få goda förutsättningar för liv och hälsa samt lika rättigheter.

Vi kan förebygga i olika steg, vid olika tidpunkter och utifrån olika teorier om vad som är orsak till det vi vill förändra. Den här dagen syftar till att ge ökad kunskap och en ökad förståelse för hur normer om maskulinitet och femininitet, det vill säga genus, kan sättas in i ett förebyggande sammanhang.

Hur skapar vi ett inkluderande samhälle med genus som verktyg?

Inbjudan med anmälan till heldagskonferens genus som verktyg 161123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.