Ett jämställt Värmland ger resultat i hela länet

När anslutningssystemet Ett jämställt Värmland nu fyller två år firar vi det genom att välkomna anslutning nummer 300 vid en jämställdhetsmiddag på Residenset. Och det finns mycket mer att fira!

​- Det är fantastiskt att se att 300 företag, föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter från hela länet har anslutit sig till Ett jämställt Värmland. Allt från soloföretag inom olika branscher till idrottsföreningar, ideella organisationer och stora internationella koncerner har genom sin anslutning ställt sig bakom jämställdhetsarbetet i Värmland. Nu när vi lanserar den nya tioåriga jämställdhetsstrategin för Värmland har vi ett brett nätverk att tillsammans kunna sprida och vidareutveckla de verktyg och metoder som finns, säger Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

Varje anslutning har lämnat in sitt bidrag kring hur de vill och ska arbeta för att nå Ett jämställt Värmland. Genom att ansluta sig erbjuds man utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration för att fortsätta arbeta med dessa frågor på den egna arbetsplatsen, föreningen m.m. Den nya strategin som skickas till regeringen i december 2017 har förankrats bland annat genom de anslutna, företag, Pridedeltagare, gymnasieelever, universitetsstudenter m.m. genom ett flertal workshops, föreläsningar och runt 500 inkomna digitala förslag.

– Den nya strategin är ett gott exempel på samverkan inom länet och mellan de olika jämställdhetspolitiska målen. Vi lyfter in arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor i den gemensamma strategin istället för att arbeta med det som ett eget område vilket de flesta län gör. För oss är det inte bara värdefullt att nå fler utan också att arbeta vidare med alla de aktörer som har anslutit sig. Vi presenterar bland annat ett nytt verktyg som ska vara enkelt för alla att använda vid Forum Jämställdhet 6-7 februari, säger Isabel Persson som är kvinnofridssamordnare vid Länsstyrelsen Värmland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.