Strategin Ett jämställt Värmland

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en kunskapsfråga och inte en åsiktsfråga. Här hjälper vi dig bygga på din kunskap!

> Ett jämställt Värmland – Strategi för jämställdhetsintegrering i Värmlands län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.