Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Nu är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva projekt som ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva viktigt jämställdhetsarbete.

I årets utlysning finns det totalt 10 miljoner kronor att söka. Utlysningen öppnar den 15 februari och stänger den 22 mars.

Projekt som är nyskapande, kan bidra med kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet och som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Den 3 mars arrangerar myndigheten ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Mer information om utlysningen, hur du ansöker samt anmälan till informationsmöte finns på Jämställdhetsmyndighetens webb.

Frågor? Välkommen att kontakta bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.