Välkommen på nätverksträff 1 december

På nätverksträffen 1 december blir det inspel och intressanta samtal om unga och jämställdhet. Nätverksträffen hålls på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad och är ett fysiskt möte.

Program

13.00 Ankomst

Unga tjejer och killars levnadsvillkor i Sverige

Hur ser de ungas levnadsvillkor och attityder till jämställdhet och inflytande ut idag? Emma Thornström, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) ger en summering av Ung idag-rapporter. Hon berättar bland annat om unga tjejer och killars deltagande i politiska handlingar och intresse för samhälle och omvärld.

Elevers drogvanor och hälsa

Resultat från undersökningen Elevers drogvanor och Elevhälsodatabasen ELSA. Lisa Brunzell, utvecklingsledare, social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland och Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker, hållbar utveckling på Region Värmland.

Fika

Utvecklingsprojektet Jämställt! och premiärvisning av film

Atwrk vill öka kunskapen om jämställdhet på ett enkelt och handgripligt sätt genom en digital utbildning. Under 2022 har över tusen ungdomar getts möjlighet att träna på jämställdhetsarbete genom appen ”Jämställt!”. Atwrk vill också öka kunskapen om varför jämställda styrelser presterar bättre. I ett samarbete med Molkoms folkhögskola har elever fått fria händer att ta fram en film riktad till ideella föreningar. Jan Elofsson, vd och grundare, berättar om appen Jämställt! och samarbetet med Molkoms folkhögskola.

Workshop

Aktuell information från Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

16.30 Avslut

Praktisk information

Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 25 november 2022

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Anmälan

Anmäl dig hos Region Värmland

Välkommen!

Statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Den 1 september trädde en ny förordning om statsbidrag till visst våldsförebyggande i kraft, och snart öppnar Jämställdhetsmyndigheten utlysningen för:

Verksamhetsbidrag till ideella organisationer, där syftet är att bedriva våldsförebyggande verksamhet inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Projektbidrag till ideella organisationer, kommuner och regioner, där bidraget ska användas till projekt som förstärker, utvecklar eller utvärderar våldsförebyggande insatser inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

För båda bidragsformerna har regeringen pekat ut följande prioriteringar:

Projektet/verksamheten:

  • genomförs i samverkan med ett lärosäte,
  • har förutsättningar för god spridning av resultaten,
  • har möjligheten till samverkan med andra aktörer.

Alla frågor hänvisas till bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Informationsmöte 13 oktober

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett digitalt informationsmöte där målgrupperna får veta mer om bland annat villkor, förutsättningar och bedömningar. Anmälningsformulär hittar du till från webben och anmälan görs senast 6 oktober.

Mer information finns på Jämställdhetsmyndighetens webb https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/.

Dokumentation från Nätverksträffen 29 september 2022

Tack alla ni som besökte oss! Här kommer dokumentationen från dagen. Nästa nätverksträff sker den 1 december klockan 13.00-16.00, håll utkik efter inbjudan.

Powerpoint

Minnesanteckningar från nätverksträffen

Sammanställning av Menti

Presentation om Attraktionskraft Värmland av Ett Jämställt Värmland

Presentation av ”Motstånd” av Ulrika Jansson

Presentation av Säffle Räddningstjänst

 

Länkar

Galleri Mats Bergman

Ulrika Janssons bok ”Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete”: Ulrika Jansson | Karlstads universitet (kau.se)

Styrelsekartläggning kvinnor – almi

Statistik ”På tal om kvinnor och män”: AHA (ahavarmland.se)

Strategi för Ett jämställt Värmland: strategi-ett-jamstallt-varmland-2018-2027-kortversion.pdf (lansstyrelsen.se)

Materialet Schyst

 

Save the date

17 maj 2023, heldag på KCCC Konferensen Genius

 

Vi erbjuder många öppna arrangemang, håll utkik i kalendrarna på Länsstyrelsen och Region Värmlands hemsidor samt följ oss i sociala medier.

Kontaktpersoner för Nätverksträffarna

Petra Ericson:  petra.ericson@lansstyrelsen.se

Gunilla Evers: gunilla.evers@regionvarmland.se