Anslutning nummer 100

Hipp hipp hurra 100 organisationer har redan anslutit sig till Ett jämställt Värmland. Vi firade anslutning nummer 100, Kristinehamns kommun, med tårta, diplom och blommor.

Anslutning 100: Kristinehamns kommun

Landshövding Kenneth Johansson och särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland Katarina Jakobson besökte Kristinehamns kommun för att fira anslutning nummer 100 med tårta och blommor. Kommunalrådet Anne-Marie Wallouch och Kristinehamns kommuns jämställdhetsstrateg Annelie Wiker med flera tog emot diplomet.

IMG_0277

– Det är fantastiskt att så många redan har anslutit sig, allt från kommuner och myndigheter till enmansföretag. Hälften av alla anslutningar är faktiskt från det privata näringslivet! Förhoppningsvis kommer allt fler att ansluta sig och bli en del av Ett jämställt Värmland. Att verka för ett mer jämställt Värmland är ett viktigt led för att nå målen i jämställdhetsstrategin. Under 2016 kommer vi inte bara att arbeta med att samla fler i detta arbete utan även vidareutveckla de verktyg som vi har. Vi kommer bland annat att presentera ny könsuppdelad statistik och arbeta fram en ny version av jämställdhetsstrategin för Värmlands län, konstaterar Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

Når ut till hela Värmland

Från enmansföretag inom psykoterapi till kommuner och stora myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – inget bidrag är för stort eller litet för att bli en del av Ett jämställt Värmland. Värmlands folkblad, Skogen i Skolan Värmland, BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, LBC Frakt Värmland AB, Värmlands Innebandyförbund, Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland, Carlstad Crusaders, Stora Enso Skoghalls Bruk… listan med anslutningar kan göras lång!

Utöver spridning gällande storlek på organisationen så är det en positiv spridning mellan olika branscher och områden, allt från mansdominerade branscher såsom åkerier, metall- och skogsindustrin till breda organisationer med många traditionella kvinnoyrken inom vård, omsorg och skola såsom landstinget och kommuner. Ett bevis på att arbetet har nått ut i länet är också att vi har anslutningar från många olika delar av Värmland och många organisationer som rör hela länet.

Klicka här för att läsa Kristinehamns kommuns bidrag.